Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

ADVOKAT CHRISTOPHER BERING UDPEGET SOM ENLIGT MEDLEM I KREDITORUDVALG EFTER LAURITZ.COM A/S​

Sø- og Handelsretten har, den 9. august 2023, besluttet at nedsætte et kreditorudvalg i konkursboet efter Lauritz.com A/S. Kreditorudvalget består alene af advokat Christopher Bering, som nu i samarbejde med kuratellet skal varetage kreditorernes interesser.

Baggrunden for nedsættelse af kreditorudvalget er, at advokat Christopher Bering forud for Lauritz.com A/S’ konkurs repræsenterede en række forbrugere, som ikke havde modtaget deres afregning trods gennemførte auktioner. På dette tidspunkt var det ikke klart, at Lauritz.com senere ville gå konkurs, og vores arbejde bestod derfor på dette tidspunkt i at hjælpe den enkelte forbruger.

​Vi har i dette arbejde og gennem de løbende drøftelser med den enkelte forbruger dannet os et billede af, hvordan Lauritz.com A/S har været drevet umiddelbart op til konkursen. I den forbindelse har vi vurderet, at Christopher Bering vil have de bedste forudsætninger for at vurdere, hvorvidt forbrugerne har udsigt til at opnå dækning for deres krav, hvis han sikrede sig ret til indsigt i de relevante oplysninger igennem sin rolle i et kreditorudvalg.

Med sin indtræden i kreditorudvalget har Christopher Berings arbejde udviklet sig til at omfatte de samlede forbrugerinteresser i sagen.​

I øjeblikket arbejder vi hårdt på at skabe det nødvendige overblik over sagen, og vi vender derfor tilbage i næste uge med yderligere oplysninger om sagen og om, hvordan du bør forholde dig, hvis du er kreditor i konkursboet.

VED SPØRGSMÅL ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE