Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

AFGØRELSE I SAGEN MELLEM KERAMIKER KASPER WÜRTZ OG F & H A/S – CHRISTIAN BITZ

Sø- og Handelsretten har den 30. januar 2023 afsagt dom om erstatningsspørgsmålet i en af de senere års mest omtalte sager om krænkelse af ophavsretten, nem sagen mellem keramiker Kasper Würtz og F & H A/S / Christian Bitz.

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt F & H A/S og Christian Bitz med deres Bitz-stel havde krænket ophavsretten til Skjalm P-stellet udviklet af Kasper Würtz. Østre Landsret har tidligere konstateret, at der var sket en krænkelse vedrørende 5 produkter i 3 forskellige farver, i alt 15 produkter i årene 2016 – 2021. Striden gik især på ligheden i en særlig glasurteknik, som var udformet i jordfarver og gav en speciel spættet glasur.

Kasper Würtz havde nedlagt påstand om en erstatning på i alt ca. 40 mio. kr. F & H A/S og Christian Bitz havde rejst krav til kompensation overfor Würtz på 3 mio. kr., da de mente sig krænket i henhold til markedsføringslovens og straffelovens bestemmelser på grund af hans udtalelser i nogle medieomtaler og TV-udsendelser om sagen. Der var også nedlagt påstand om forældelse af Kasper Würtz’s krav.

​Ifølge Ophavsretsloven fastlægges erstatningen til den krænkede part, som et rimeligt vederlag for den uberettigede udnyttelse af ophavsretten og erstatning for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført. Det fremgår også, at der ved fastsættelse af erstatningen skal tages hensyn til blandt andet den forurettede parts tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste, ligesom der kan fastsættes en erstatning for ikke økonomisk skade.

Et rimeligt vederlag beskrives i Ophavsretsloven som det sædvanlige vederlag eller honorar, som rettighedshaveren ville have haft krav på, hvis krænkerens udnyttelsen af ophavsretten var sket retmæssigt i henhold til en aftale. Vederlag eller honorar fastsættes skønsmæssigt, hvis der ikke eksisterer et sædvanligt vederlag for den pågældende udnyttelse.

Der var af begge parter fremlagt en række beregninger og revisorerklæringer om omsætning, fortjeneste, sædvanlige vederlag m.v., som delvist blev afvist af Sø- og Handelsretten som utilstrækkeligt grundlag for at fastsætte vederlag og erstatning.

Sø-og Handelsretten tilkendte, i mangel af tilstrækkelig dokumentation for andet, Kasper Würtz et skønsmæssigt fastsat vederlag på kr. 4.000.000 for den uberettigede udnyttelse af ophavsretten, samt erstatning for markedsforstyrrelse på kr. 2.400.000 på grund af karakteren, omfanget og varigheden af krænkelsen. Der blev ikke tilkendt erstatning for ikke økonomisk skade.​

Påstanden om forældelse blev afvist. Kasper Würtz blev frifundet for det rejste modkrav.

F & H A/S og Christian Bitz blev pålagt at betale delvise sagsomkostninger på i alt ca. kr. 1.700.000 til Kasper Würtz, selv om han kun havde fået medhold i en mindre del af det rejste krav. Begrundelsen er, at Würtz havde fået medhold i en større del af sagen om selve krænkelsen af ophavsretten og at modpartens påstande om overtrædelser af straffeloven og markedsføringsloven, som Kasper Würtz blev frifundet for, væsentligt havde forøget sagens omfang.

Sagen bekræfter, at der er yderst vanskeligt at dokumentere sit tab i sager om krænkelse af ophavsretten, samt at erstatningen udmåles i forhold til den krænkede virksomheds tab, herunder markedsmulighederne og ikke så meget ud fra den krænkende parts økonomiske vinding ved krænkelsen. Det betyder også indirekte, at en stor virksomhed kan slippe relativt billigt fra at krænke en mindre virksomheds ophavsrettigheder, hvis den mindre virksomhed ikke selv er i stand til at udnytte markedspotentialet og henvender sig til andre kundekredse.

Sø- og Handelsrettens dom kan læses i sin helhed HER.