Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

Ansættelsesret

Leoni Advokater har stor erfaring i at rådgive inden for alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten. Vore klienter omfatter alle størrelser og typer af virksomheder og organisationer –offentlige som private. Vi rådgiver også private personer, uanset om du er direktør eller produktionsmedarbejder – enten direkte eller gennem en faglig organisation.

Arbejds- og ansættelsesretten omfatter en stor mængde regler i love og overenskomster, som alle er med til at sætte rammerne for, hvordan ansættelsesforhold reguleres. Disse regler vedrører alt lige fra den daglige kontakt mellem arbejdsgivere og medarbejdere til de helt særlige tilfælde, der uundgåeligt vil opstå med jævne mellemrum.

Vi oplever, at arbejds- og ansættelsesretlig rådgivning gives bedst – og med størst resultat – inden ansættelsesforholdet går i gang. På denne måde kan det sikres, at fremtidige konflikter hindres i videst mulig omfang gennem udarbejdelse af gode ansættelsesaftaler og personalepolitikker.

Skulle det alligevel ske, at der opstår en tvist på arbejdspladsen, har Leoni Advokater stor erfaring i at føre arbejds- og ansættelsesretlige sager ved både domstole, faglige voldgifter og arbejdsretten.

Arbejds- og ansættelsesretten er desuden en stor bestanddel af mange juridiske discipliner og vores størrelse tillader, at vi kan udveksle viden og løsninger på ansættelsesretlige problemstillinger på tværs – og i sammenhæng med firmaets øvrige afdelinger, som har grænseflader og overlap med arbejds- og ansættelsesretten, så som selskabsret, konkurs- og rekonstruktion og virksomhedsoverdragelse.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter, interne retningslinjer og personalepolitikker
  • Forhold under ansættelsen, fx ferie, sygdom, barselsorlov, graviditet mv.
  • Rådgivning i forbindelse med afskedigelse og bortvisning og indgåelse af fratrædelsesordninger
  • ​Kollektiv arbejdsret, offentlig arbejdsret og tjenestemandsret
  • Udformning og håndhævelse af konkurrence-, job- og kundeklausuler mv.
  • Ind- og udstationering af medarbejdere
  • Rets- og fagretlig sager ved domstolene, voldgiftsretter og nævn.​

Hvad kan vi gøre for dig?

Kontakt Leoni Advokater på +45 86 62 06 00