Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

Bodeling

Ved en separation/skilsmisse skal fællesformuen fordeles mellem parterne. Der skal foretages det, som man i juridisk sprogbrug kalder en bodeling.

En bodeling betyder, at man skal dele det meste af det, man ejer, eksempelvis hus, bil, aktier, obligationer, bankindeståender, banklån, realkreditlån osv. Ved en bodeling skal der tages stilling til, hvem der skal overtage hvad.

Det er ikke alt, der skal deles. Er der eksempelvis ved en ægtepagt eller i kraft af en bestemmelse fra en gavegiver eller en arvelader i et testamente besluttet, at et aktiv skal være den ene ægtefælles særeje, så skal dette aktiv, som det klare udgangspunkt, ikke deles.

Erstatningssummer og pensioner skal som udgangspunkt heller ikke deles. Hertil gælder dog en række undtagelser, som der ikke skal forklares mere om på dette sted, idet der er tale om særdeles komplicerede regler. Det skal blot nævnes, at der er mulighed for, at en ægtefælle kan være berettiget til en mindre kompensation, såfremt den anden ægtefælle er stillet væsentligt bedre i pensionsmæssig henseende.

Under mange bodelinger vil det væsentligste spørgsmål være, hvem der skal overtage huset, såfremt begge parter er registrerede som ejere af dette. Hos leoni advokater kan vi være behjælpelige med at træffe denne beslutning og efterfølgende føre den ud i livet. For at en kan blive eneejer af et hus, som er ejet i fællesskab, kræves det, at ejerforholdet til ejendommen ændres i tingbogen. Dernæst vil der i mange tilfælde tillige være tale om, at den ene af parterne skal overtage den andens gæld i ejendommen, således at begge parter ikke fortsat hæfter for denne.

Endvidere er det også væsentligt at få fordelt udgifterne til allerede forbrugt el, gas, vand og varme samt at få frameldt den, som ikke længere skal bo på ejendommen, hos forsyningsselskaberne. Endelig kan der opstå spørgsmål om, om der skal udarbejdes en tilstandsrapport og eventuelt tegnes en ejerskifteforsikring. 

Hos Leoni advokater har vi advokater med speciale inden for området for overdragelse af fast ejendom, og vi kan derfor tilbyde både udarbejdelse af overtagelsesaftale samt varetagelse af den tinglysningsmæssige ekspedition.

Ofte viser det sig som en god idé, at få en advokat med på råd, når hele den fælles formue skal fordeles, så ingen af parterne efterfølgende skal føle, at den anden er blevet forfordelt.

Bodelingen kan således foretages af Jer selv med Jeres advokat, og ved uenighed kommer Skifteretten på banen og hjælper med et eller flere led i bodelingen.​

Familieret – retsområder

​Hos Leoni Advokater yder vi som familieadvokat rådgivning vedrørende familieret, herunder alle familieretlige spørgsmål i et sprog, der er til at forstå. Vi har i mange år givet juridisk rådgivning inden for familieret, fast ejendom, arveret, dødsbobehandling, testamenter, ægtepagter og samejeoverenskomster.

Hvad kan vi gøre for dig?

Kontakt Leoni Advokater på +45 86 62 06 00