Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

Børn

De største spørgsmål i forbindelse med opløsningen af et samlivsforhold vedrører oftest børnene;

  • Hvor skal børnene bo?
  • Skal forældremyndigheden fortsat være fælles?
  • Hvordan skal børnene have samvær med den forælder, de ikke bor hos?
  • Skal den ene forælder betale børnebidrag til den anden?

FORÆLDREMYNDIGHED

Med hensyn til fordelingen af forældremyndigheden, så er det helt klare udgangspunkt, at begge forældre bevarer forældremyndigheden, således at I fortsætter med fælles forældremyndighed.

Erfaringen viser, at der skal foreligge nogle ganske særlige omstændigheder, før retten vil ophæve den fælles forældremyndighed.

Dette giver dog sjældent anledning til større tvistigheder, og det store spørgsmål er ofte, hvem børnene skal bo hos.

BOPÆL OG SAMVÆR

I forbindelse med en separation eller skilsmisse, hvor der er fællesbørn, skal I være enige om, hvem der skal være bopælsforælder, og hvem der skal være samværsforælder.

Bopælsforælderen er den forælder, hos hvem barnet har sin folkeregisteradresse. Bopælsforælderen er også den, der modtager offentlige tilskud, herunder børnefamilieydelsen, evt. ekstra tilskud som enlig forælder samt evt. højere boligstøtte.

Bopælsforælderen træffer de daglige beslutninger vedrørende barnet.

Dette skal dog ikke forstås på den måde, at samværsforælderen er helt uden indflydelse. Samværsforælderen er også berettiget til at træffe dagligdagsbeslutninger, som vedrører samværsforælderens tid med barnet.

Ved større beslutninger kræves det, at begge forældre bliver enige (forudsat at der er fælles forældremyndighed). Det kan f.eks. være beslutninger om flytning til en anden landsdel, flytning til udlandet, hvor barnet skal gå i skole, sygdomsbehandling m.v.

Udgangspunktet er, at barnets forældre selv beslutter, hvem der skal være bopælsforælder og hvem der skal være samværsforælder.

Kan I ikke blive enige, så kan sagen i yderste konsekvens ende i retten, men forinden dette sker, skal sagen først behandles af Familieretshuset (se www.familieretshuset.dk), og efter Jeres ansøgning vil I blive indkaldt til et møde i Familieretshuset

Børn har krav på at blive inddraget i beslutningsprocessen allerede fra 7-års alderen, og det er væsentligt at bemærke sig, at det ikke er barnet, der træffer beslutningen, men erfaringsmæssigt tillægges barnets ønsker en væsentlig vægt.

BØRNEBIDRAG

Begge barnets forældre har pligt til at bidrage til barnets forsørgelse. Hvis forældrene ikke bor sammen og har fælles forældremyndighed, kan en forælder opfylde sin pligt til at forsørge barnet ved enten at betale for nogle af de ting barnet har brug for i sin dagligdag, eller ved at betale børnebidrag til den forælder, hvor barnet har adresse.

Når det skal afgøres, om forsørgelsespligten er opfyldt ved betaling af disse udgifter, har det betydning, hvor meget barnet opholder sig hos hver af forældrene, og hvilket beløb den anden forælder modtager i offentlige tilskud.

Hvis den ene forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt ved at betale for det, barnet har brug for i sin dagligdag, kan den pågældende pålægges at skulle betale børnebidrag til den forælder, hvor barnet har adresse.

Hvis barnet opholder sig nogenlunde lige meget hos forældrene, er udgangspunktet, at der ikke skal betales bidrag. Hvis barnet opholder sig 4-5 dage hos den ene forælder i en 14-dages periode, vil der normalt skulle betales bidrag.

Det er Familieretshuset, der tager sig af dette spørgsmål, hvis I ikke er enige.

Familieret – retsområder

​Hos Leoni Advokater yder vi som familieadvokat rådgivning vedrørende familieret, herunder alle familieretlige spørgsmål i et sprog, der er til at forstå. Vi har i mange år givet juridisk rådgivning inden for familieret, fast ejendom, arveret, dødsbobehandling, testamenter, ægtepagter og samejeoverenskomster.

Hvad kan vi gøre for dig?

Kontakt Leoni Advokater på +45 86 62 06 00