Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

CHRISTOPHER BERING

Christopher Bering

Advokat (H) og partner

Email: cb@leoniadvokater.dk

Telefon: 40 40 60 15

Sekretærer: Connie Karlsen (i konkursboer) og Christina Hviid ​Bondgaard

OM

Christopher Bering er uddannet fra Aarhus Universitet i 2004 og blev advokat i 2008. Han opnåede møderet for Landsretten i 2008 og møderet for Højesteret i 2023.

Christopher rådgiver i insolvens- og selskabs, og entrepriseret.

Indenfor insolvensretten fungerer Christopher både som sagsbehandler og kurator i behandlingen af konkursboer, såvel som beskikket advokat for personer, der bliver mødt med krav om konkurskarantæne.

Kendetegnende for Christophers arbejde er en meget stor grundighed med at undersøge boerne for tilstedeværelsen af midler, hvormed kreditorernes dividende kan forøges til nedbringelse af deres tab. I forbindelse med bobehandlingen kan såvel kreditorer, som panthavere være sikker på, at boets omkostninger med sagsbehandlingen holdes på et absolut minimum, og at kreditorerne løbende modtager information om boets fremdrift også ud over de almindelige fastsatte tidspunkter for redegørelser i henhold til konkursloven.

Christopher har stor erfaring som beskikket advokat i konkurskarantænesagen, og har i den relativt korte periode, som konkurskarantænereglerne har været gældende ført adskillige sager, hvor flere – trods de meget hårde regler – har haft et positivt udfald for den indstævnte.

På det selskabsretlige område rådgiver Christopher blandt andet om selskabernes strukturelle forhold, kontraktforhold og finansieringsforhold, herunder ikke mindst særligt i forhold til nødlidende virksomheder.

Christopher yder også rådgivning indenfor entrepriseforhold, både i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen, men tillige i forhold til navigering mellem entreprisens parter i konfliktsituationer.

Christopher har mange års erfaring indenfor ovenstående emner, og hans rådgivning indenfor emnerne afspejler foruden den juridiske indsigt også kommerciel forståelse, der betyder, at kunden også præsenteres for de kommercielle overvejelser, som kunden bør gøre sig i sager. Dette har vist sig, at være en yderst påskønnet evne giver kunden mulighed for at sparre med en ekstern rådgiver forinden beslutningerne træffes.​

SÆRLIGE HVERV OG UDNÆVNELSER

  • Møderet for Højesteret
  • Medhjælper for Skifteretten i Viborg til konkursbobehandling
  • Medlem af Danske Insolvensadvokater
  • Certificeret Insolvensadvokat
  • Godkendt af Finansiel Stabilitet som gældsrådgiver (minkavlere)

Kontakt Christopher Bering