Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

FEJL OG MANGLER VED BOLIGKØB KAN FORRINGE VÆRDIEN

Fejl og mangler er en betegnelse, der dækker over forhold eller egenskaber, som gør din bolig mindre værd end det, du er blevet oplyst i forbindelse med købet. Typiske eksempler er f.eks. ulovlige elinstallationer, sætningsskader eller skimmelsvamp. Er du blevet oplyst om forholdene af sælger eller står forholdene nævnt i f.eks. tilstandsrapporten, tæller det ikke som en mangel. Manglerne skal ligeledes ligge udover, hvad du med rimelighed kan forvente af boligens alder og stand.​

Et​ boligkøb er for de fleste en kæmpe investering. Derfor er det afgørende, at du har fuldt kendskab til eventuelle skavanker ved boligen, inden du underskriver købsaftalen. Hvis der dukker betydelige fejl og mangler op efter overtagelsen, kan det koste dig dyrt og sætte store begrænsninger for din brug af boligen. Er uheldet ude og du har konstateret mangler ved din bolig, har du flere muligheder:​

1) Er der tale om bagateller eller såkaldte ’’småmangler’’, skal du som køber selv udbedre manglen. Det kan f.eks. være en punkteret rude, en dryppende bruser eller en udelukkende kosmetisk mangel. Husk at gennemlæse købsaftalen og tjek, om sælger eventuelt har givet garanti for nogen af forholdene.​

2) Har du konstateret en betydelig mangel, som du ikke blev oplyst om, er skaden som udgangspunkt omfattet af ejerskifteforsikringen. Det er dog en betingelse, at manglen var til stede på overtagelsesdagen. Det kan være svært at vurdere, hvornår en skade er opstået og der kan være brug for en professionel vurdering. Er skaden opstået i din ejertid, skal det i stedet meldes til dit forsikringsselskab.​

3) Hører manglen ikke under nogen af de to ovenstående kategorier, kan du muligvis rette krav mod andre involverede parter, f.eks. sælger eller den bygningssagkyndige, der har lavet tilstandsrapporten. I sådanne tilfælde bør du altid rådføre dig hos en Danske BOLIGadvokat, som kan hjælpe dig med at vurdere din sag.

Find BOLIGadvokaterne her