Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

FORURENEDE GRUNDE KAN KOSTE DYRT

MANGE BOLIGKØBERE HÆNGER PÅ REGNINGEN, NÅR FORURENEDE GRUNDE KØBES I BLINDE. SELV MED EN UDVIDET EJERSKIFTEFORSIKRING MOD FORURENING KAN MAN IKKE VIDE SIG SIKKER. DANSKE BOLIGADVOKATER ØNSKER STØRRE GENNEMSIGTIGHED OG FORBRUGERVENLIGHED I FORSIKRINGSBETINGELSERNE SÅVEL SOM DEN ENKELTE BOLIGHANDEL.

En opgørelse fra Videnscentret Bolius viser, at der er 30.000 forurenede eller potentielt forurenede lokaliteter i Danmark. Hvis man er på udkig efter en bolig, er det ikke de oplyste forurenede grunde, man skal være mest opmærksom på. Værre er det med de grunde, der ikke er registreret som værende forurenet, men ej heller undersøgt for eventuel forurening.

GAMLE OLIETANKE ER DEN STØRSTE SYNDER

Den store synder til jordforurening er som regel gamle nedgravede olietanke. Afviklede olietanke skal tømmes og afblændes korrekt. Senest når grunden sælges til en ny ejer. Sælger og ejendomsmægler har pligt til at oplyse køber om kendt forurening på grunden. Hos Danske BOLIGadvokater oplever man dog, at tingene ikke altid foregår efter bogen. Som køber skal man derfor være særligt opmærksom på, om der er en nedgravet tank på grunden, inden man underskriver købsaftalen.

”Sælger vil ofte forsøge at fraskrive sig ansvar ved en klausul i købsaftalen. Som køber har man dog mulighed for at kræve en jordbundsanalyse omkring olietanken. Desværre ser vi ofte – og især i perioder som nu, hvor det er ’sælgers marked’ – at sælgere siger nej til forbehold, som kan skabe problemer for dem selv. En positiv analyse vil jo medføre krav om oprensning og/eller nedslag i prisen – og en pligt til at oplyse fremtidige købere”, udtaler advokat Tina Bach, der også er næstformand i bestyrelsen for Danske BOLIGadvokater.

Som køber kan man dække sig bedre ind ved at tegne en udvidet ejerskifteforsikring, der også dækker forurening. Sælger kan ligeledes tegne en sælgeransvarsforsikring, der dækker forurening. Men selv med forsikringerne på plads, kan man som køber ikke nødvendigvis regne med, at det er problemløst at få oprenset sin nyindkøbte grund.

”Der er en selvrisiko i de fleste af den type forsikringer. Men det er rigtig vigtigt at vide, at der skal foreligge et krav om oprensning fra ens region, før forsikringen vil betale,” siger Tina Bach, advokat og næstformand i bestyrelsen for Danske BOLIGadvokater.

BOLIGEJERNE MÅ TRÆKKES MED ÅRELANG VENTETID

Der er mulighed for offentlig betalt oprensning af forurenede grunde gennem regionen. Det er dog udelukkende regionen, der udvælger hvilke grunde, der har højst prioritet og der kan være op til 15 års ventetid. Hvis ikke regionen eller forsikringsselskabet vil betale, står køber selv tilbage med regningen. Hvis forsikringsselskabet nægter at betale, kan man prøve sagen i Forsikringsankenævnet.

’’Det er forholdsvis få forureningssager, der havner her og læser man dem igennem, så handler de meget om diverse juridiske spidsfindigheder, som køber ikke har været opmærksom på’’, fortæller Tina Bach. Hun slår fast:

’’Forsikringsbetingelser er målrettet forbrugere, så de skal være enkle og til at forstå. Det er ikke i orden, at man som køber helt uforvarende sidder tilbage med en kæmperegning til oprensning, fordi forsikringsbetingelserne og de juridiske dokumenter ved handlen var umulige at gennemskue. Det er bl.a. derfor, at vi i Danske BOLIGadvokater hjælper købere med at nærlæse købsaftalen og de over 200 sider, som følger med en standard bolighandel”. Hos Danske BOLIGadvokater opfordrer man forsikringsselskaberne til at tilbyde en forureningsforsikring ved grundsalg.

FAKTABOKS:

Der findes to mulige registreringer af forurenede grunde – vidensniveau 1 og vidensniveau 2.

V1 er regionens registrering af, at området engang har været brugt til forurenende virksomhed. Her er der som udgangspunkt ikke foretaget konkret jordbundsundersøgelser.

V2 er registreringer, hvor man har foretaget konkrete undersøgelser, der viser, at grunden er forurenet til skade for miljø og mennesker. En V2’er er ikke nødvendigvis lig med, at grunden og en eventuel bolig er farlig. V2 spænder fra lettere forurening, hvor der ikke er krav om oprensning, og til farlig forurening, der kan udgøre en sundhedsrisiko og som skal oprenses og afskaffes korrekt.​