Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

Jordforurening

Det er regionernes og kommunernes opgave at undersøge og kortlægge forurenede grunde eller grunde som mistænkes for at være forurenet.

Regionerne og kommunerne samler oplysninger ind om, hvor der har ligget virksomheder, eller hvor der har været aktiviteter, som kan være skyld i forurening af jorden.

Hensigten er at gribe ind dér, hvor forureningen kan skade menneskers helbred, f.eks. ved boliger, børneinstitutioner, offentlige legepladser, eller der hvor grundvand er truet.

LOV OM FORURENET JORD

​Lov om forurenet jord trådte i kraft i år 2000. Formålet med loven var at sikre en sammenhængende og styrket indsats mod jordforurening og at sikre vandforsyningen og befolkningens sundhed.

Lov om forurenet jord erstatter Lov om affaldsdepoter fra 1990.

KORTLÆGNING/ HOVEDKLASSIFICERINGER

Der findes tre hovedklassificeringer af forurenede grunde:

  • Uafklaret
  • Vidensniveau 1
  • Vidensniveau 2

”Uafklaret” er grunde under mistanke for forurening, hvor der kan have været aktiviteter, som kan have forurenet jorden. Myndighederne har endnu ikke haft lejlighed til at få mistanken be- eller afkræftet.

”Vidensniveau 1” er kortlægningen af grunde, hvor myndighederne ved, at der har været aktiviteter, som typisk indebærer forurening, uden at forureningen endnu er påvist. Det kan f.eks. dreje sig om en grund, hvorpå der har ligget et tekstilfarveri eller en tankstation.

”Vidensniveau 2” er kortlægningen af grunde, som myndighederne helt sikkert ved er forurenede.

Herudover findes der to klasser af ikke-forurenede grunde.

Det er grunde, som enten ikke har været omfattet af regionernes kortlægning, eller alternativt grunde, som er udgået af regionernes kortlægning.

En ejendom kan udgå af en vidensniveau 2 kortlægning, når den konstaterede forurening fjernes eller oprenses.

En ejendom kan udgå af en vidensniveau 1 kortlægning, hvis det viser sig, at den aktivitet på grunden, der har ført til kortlægningen, ikke har forurenet grunden. Oplysninger om forurenet jord registreres hos Miljøstyrelsen, hos Kort- og Matrikelstyrelsen og i Jordforureningslovens Areal Register (JAR).

JORDFORURENINGSLOVENS AREAL REGISTER

JAR er en komplet database med mulighed for at tjekke miljøstatus for en hvilken som helst matrikel.

JAR er en offentlig portal, som ligeledes anvendes af regioner og kommuner.

JAR systemet bruger en såkaldt GIS-teknologi (Grafisk Informations System), der kan angive præcist, hvor på en given grund forureningen ligger.

OMFANGET AF KORTLÆGNINGEN AF FORURENEDE GRUNDE

Ved udgangen af 2006 var der registreret ca. 24.000 forurenede eller muligt forurenede grunde, hos de regionale myndigheder.

Heraf er 11.812 grunde helt eller delvis kortlagt på vidensniveau 2. 11.574 grunde er kortlagt på vidensniveau 1.

REGLER FOR OLIETANKE

Overjordiske olietanke af stål, det være sig udendørs eller indendørs tanke, fra før 2000 skal tages ud af brug senest 30 år efter fabrikationsåret, dog tidligst d. 31.08.2008. Overjordiske ståltanke, hvor fabrikationsåret ikke kan fastlægges, skal tages ud af brug senest d. 31.08.2008.

Nedgravede olietanke af stål skal for så vidt angår typegodkendte tanke med udvendig glasfiberbelægning tages ud af brug 40 år efter fabrikationsåret. Fabrikationsår og typegodkendelsesnummer (5-6 cifre) findes på mærkeskilt og på evt. tankattest.

Tanke med udvendig glasfiberbelægning uden typegodkendelsesnummer, eller tanke, hvor fabrikationsåret ikke kan fastlægges, skal tages ud af brug senest d. 31.03.2010.

Øvrige nedgravede olietanke af stål skal tages ud af brug straks.

Nedgravede kugleformede olietanke af plast af mærket AJVA-PLAST A/S er ulovlige, og skal tages ud af brug straks.​

VI ER EKSPERTER INDENFOR MILJØRET OG OFFENTLIG RET

Leoni Advokater har særlig kompetencer indenfor forhandling med offentlige myndigheder. Du kan læse mere om miljø og offentlig ret her:

Hvad kan vi gøre for dig?

Kontakt Leoni Advokater på +45 86 62 06 00