Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

Landbrugsret

Hos Leoni Advokater har vi en mange års erfaring i rådgivning om de juridiske, økonomiske og praktiske forhold, der kan opstå i forbindelse med driften og overdragelsen af et landbrug. Vores advokater kan bistå med hjælp til samtlige retsforhold i landbruget, herunder blandt andet køb og salg af landbrug, virksomhedsstrukturer, forretningsmæssige forhold, generationsskifte og meget andet.​

GENERATIONSSKRIFTE

Hvis du overvejer at generationsskifte dit landbrug, bør du og din familie hurtigst muligt drøfte dette med dine juridiske rådgivere. Et generationsskifte bør planlægges i god tid, og en grundig forberedelse kan sikre, at generationsskiftet senere kan gennemføres hurtigt og gnidningsfrit.​

En hurtig dialog med din advokat og øvrige rådgivere bør samtidigt sikre, at generationsskiftet gennemføres skattemæssigt hensigtsmæssigt og at dit landbrug i øvrigt påvirkes mindst muligt i forbindelse med generationsskiftet.​

KØB OG SALG AF LANDBRUGSEJENDOM

Grundet den øgede nationale og eu-retlige regulering på landbrugsområdet har en handel med en landbrugsejendom i realiteten udviklet sig til en kompliceret virksomhedsoverdragelse.​

Hos Leoni Advokater tager vi hånd om handlen og sikrer, at vores klienter opnår indsigt i samtlige relevante forhold i forbindelse med handlen.

​Dette indebærer bl.a. finansiering, tinglyste og utinglyste indskrænkninger i råderetten over ejendommen, muligheden for forpagtningsaftaler, jagtrettigheder, udstykninger eller sammenlægninger, etableringen af den mest hensigtsmæssige selskabsform, støtteordninger og betalingsrettigheder med meget mere. Alt dette er med henblik på at undgå, at der opstår uforudsete problemer, når først handlen er endelig.

INDGÅELSE AF FORPAGTNINGSKONTRAKTER

​Der skal tages stilling til mange forskellige forhold ved indgåelse af forpagtningskontrakter, herunder særligt håndteringen af betalingsrettigheder, hvad der må dyrkes på det forpagtede areal, det forpagtedes stand ved både overtagelse og tilbagelevering og hvad der skal ske i tilfælde af en af parternes konkurs.

​Det er derfor vigtigt, at du får dine forpagtningskontrakter gennemgået af en advokat, inden du underskriver – uanset om du er forpagter eller bortforpagter.

LEVERINGSPLIGT OG SKIFTE MELLEM AFTAGERE

​Hvis du enten overvejer at overdrage din besætning eller skifte til et andet slagteri eller mejeri, skal du være særligt opmærksom på reglerne om leveringspligt hos din nuværende aftager. Reglerne om omfanget af leveringspligt, opsigelsesperioder og tilsvarende er ofte komplicerede, og misforstår en landmand reglerne, er overtrædelse af leveringspligten ofte forbundet med en bod. Med nutidens moderne og store produktioner vil boden ofte være på flere millioner kroner.

​Du bør derfor altid kontakte en advokat, inden du beslutter dig for at skifte aftager af dine leverancer.

SKAL DU SKIFTE SLAGTERI ELLER MEJERI?

Der kan være mange årsager til, at en landmand overvejer at skifte slagteri eller mejeri. 

​Afregningspriserne varierer, og den enkelte landmand kan i visse tilfælde konstatere, at der er mulighed for at få bedre afregningspriser hos et andet slagteri eller mejeri, end der, hvor landmanden i forvejen er andelshaver. I andre tilfælde kan landmanden have mulighed for at opnå andre fordele, hvis landmanden skifter slagteri eller mejeri, eksempelvis øgede tillæg, lavere transportomkostninger eller andre fordele. 

​I alle tilfælde kan det være økonomisk fordelagtigt for landmanden at skifte aftager, og det kan således være en effektiv måde at øge afkastet på produktionen. 

​Derudover kan det være relevant at overveje at skifte aftager i forbindelse med et generationsskifte, hvor den yngre generation ofte selv vil have mulighed for at forhandle om en ny aftale og opnå forskellige tillæg hos andre slagterier eller mejerier. 

​Hvis du beslutter dig for at skifte slagteri eller mejeri, skal du dog være opmærksom på, at det er yderst vigtigt, at skiftet sker i overensstemmelse med din tidligere aftagers vedtægter. Vedtægterne indeholder ofte regler om både leveringspligt, opsigelsesvarsler og bodsbestemmelser, og hvis du misforstår disse regler, risikerer du, at du bliver pålagt en meget betydelig bod. Boden fastsættes i de fleste andelsselskaber som en procentdel af dine leverancer, og det betyder, at boden bliver større, jo større din produktion er. 

​Derfor er det vigtigt, du ikke skifter aftager, inden du har talt med Leoni Advokater. På den måde kan vi sammen sikre, at skiftet sker, uden at du efterfølgende bliver mødt af sanktioner af din tidligere aftager. 

Skrækeksemplet: Hos Leoni Advokater har vi netop repræsenteret en landmand i en sag, hvor han og hans søn i forbindelse med et generationsskifte valgte at skifte slagteri. Desværre skete skiftet på en sådan måde, at det tidligere slagteri mente, at leveringspligten overfor dem var overtrådt. 

​Derfor blev landmanden pålagt en meget betydelig bod, som slagteriet modregnede i landmandens andelskapital. Leoni Advokater har efterfølgende repræsenteret landmanden i en voldgiftssag mod slagteriet.

FAQ – FÅ SVAR PÅ DE OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

​På vores FAQ side har vi samlet de oftest stillede spørgsmål vedrørende landbrugsret. Hvis dine spørgsmål ikke er blevet besvaret, kan du benytte dig af kontaktformularen nederst på siden, og vi vil svare på dit spørgsmål hurtigst muligt.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bliver jeg autoriseret til at blive økologisk landmand?

Du autoriseres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ved at udfylde et ansøgningsskema, hvor du nærmere beskriver din planlagte omlægning af bedriften, som skal starte inden for 4 år. Der kan være tilskud at hente ved omlægning.

Hvilke landbrug har landbrugspligt?

Der er som udgangspunkt landbrugspligt på ejendomme over 2 ha.​

Hvad kan vi gøre for dig?

Kontakt Leoni Advokater på +45 86 62 06 00