Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

LENE BRUN

Lene Brun

Advokat (L) og partner

OM

Lene har mange års erfaring med at yde specialiseret rådgivning i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom til private, udarbejdelse af testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter samt behandling af dødsboer.

Lene er medlem af Danske Boligadvokater og sikrer ikke kun vores kunder en gennemgang af handlens mange bilag, rådgivning om betydningen af og sammenspillet mellem tilstandsrapport, el-rapport og ejerskifteforsikringen samt de mange andre relevante forhold, handlens bilag kræver stillingtagen til og forhold der muligvis slet ikke fremgår af bilagene.

​Lene rådgiver også om de familie- og arveretlige aspekter, herunder testamente, krydslivsforsikring og pensionsforhold samt sikring af evt. kontantindskud og udfærdiger de relevante dokumenter, der skal til for at sikre vores kunder så optimalt som muligt.

​Lene er særligt specialiseret indenfor familie- og arveretten, herunder navnlig dødsbobehandling. Lene er medlem af både Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater. Hun har herigennem et indgående kendskab til aktuel og forventet lovgivning samt retspraksis inden for disse fagområder, hvilket er en forudsætning for at yde kvalificeret og fyldestgørende rådgivning. 

​Lene yder rådgivning om alle juridiske aspekter inden for samlivsforhold – både i forbindelse med etablering og ved ophør af samlivet – med alt, hvad dertil hører. Dette gælder uanset om der er eller har været tale om et ægteskab eller et forhold mellem ugifte samlevende.

​Lene bistår også som advokat i familieretssager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

​Lene holder løbende foredrag om familie- og arveretten for foreninger, banker og andre, der gerne vil have bedre kendskab til, hvordan man kan sikre sig selv og sine nærmeste bedst muligt. Mange ubehagelige overraskelser kunne være undgået, hvis man i tide havde søgt rådgivning om, hvordan arven rent faktisk fordeles, hvis man ikke ”har gjort noget aktivt” , herunder oprettet et testamente. De fleste vil opdage, at det gør en stor forskel at oprette et testamente.

SÆRLIGE HVERV OG UDNÆVNELSER:

  • Møderet for Landsretten
  • Autoriseret bobestyrer (Skifteretten i Holstebro)
  • Medlem af Danske Boligadvokater
  • Medlem af Danske Familieadvokater
  • Medlem af Danske Arveretsadvokater

    ​Lene Brun er medlem af Danske Boligadvokater, som du kan læse mere om her.

    Kontakt Lene Brun