Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

​NYE BELØBSGRÆNSER OG REGLER 2022

Leoni Advokater starter året ud med  en kort oversigt over de nye beløbsgrænser for afgiftsfrie gavebeløb og nye regler om deling af børnepenge, der er trådt i kraft 1. januar 2022 – se mere her:

Afgiftsfrie gavebeløb i 2022:

Hvert barn og hvert barnebarn må modtage kr. 69.500

Svigerbørn må modtage kr. 24.300

Lovpligtig brug af hjelm på elløbehjul

Fra 1. januar 2022 bliver det lovpligtigt at have hjelm på, når man kører på elløbehjul og andre små motoriserede køretøjer. Overtrædelse sanktioneres med bøde. Det nye krav gælder ikke kun motoriserede løbehjul, men også motoriserede skateboards og selvbalancerede køretøjer.

Fartbøder stiger med 20%

Laveste bødetakst stiger således fra 1.000 kr. til 1.200 kr.

Købeloven udvides

Den hidtil gældende formodningsreglen forlænges dels fra 6 til 12 måneder og købeloven udvides til også at omfatte digitale tjenester som f.eks. spil og e-bøger.

Hvis en mangel ved et produkt viser sig inden for det første år efter leveringen, gælder der således en formodning om, at manglen var til stede allerede ved leveringen.

Nye regler om deling af børne- og ungeydelsen

Fra 1. januar 2022 vil begge forældre som udgangspunkt skulle dele børne- og ungeydelsen, dvs. hver forælder får udbetalt en halvdel hver, hvis de er samlevende og har fælles forældremyndighed over barnet.

Det samme gælder for de forældre, der er flyttet fra hinanden efter 19. oktober 2021 og fortsat har fælles forældremyndighed.

Der sker ingen ændringer for de forældre, der er flyttet fra hinanden før 19. oktober 2021 og fortsat har fælles forældremyndighed. Her vil den ene forældre fortsat modtage den fulde børn- og ungeydelse.

Forældre, der ikke bor sammen, kan dog aftale at den ene forældre skal have den fulde børne- og ungeydelse eller at den skal deles mellem begge forældre.

En forælder med fuld forældremyndighed vil også fortsat modtage den fulde børne- og unge ydelse.