Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

Om os

Om Leoni Advokater

Det værdiskabende samarbejde

Vores advokatfirma er kendetegnet ved, at der inden for de enkelte retsområder er specialister, der yder en tilbundsgående og 360 graders rådgivning, som kommer hele vejen rundt om kundens forhold og udfordringer.

Vi bestræber os på at tilbyde rådgivning i øjenhøjde til både private og erhvervsdrivende, der retter henvendelse til os med vidt forskellige baggrunde og kompetencer.

Hos Leoni lægges der stor vægt på, at drage fordel af de enkelte advokaters specialiserede viden inden for bestemte retsområder. Af denne årsag omfavner vi samarbejdet på tværs af kontore og indrager gerne specialister fra andre lokationer, som kan supplere med endnu mere dybdegående viden i forbindelse med den enkelte sag.

VIBORG, HOLSTEBRO, AALBORG
VORES FILOSOFI

Troværdighed, tillid og integritet er udgangspunktet for alt vores arbejde. Et solidt advokat-klient forhold kan ikke eksistere i mangel af tillid; derfor stræber vi hver dag efter at skabe tillid, der fører til et produktivt og gensidigt fordelagtigt forhold mellem advokat og klient.

VORES PRINCIPPER

Drivkraften bag vores virksomhedskultur er vores 5 principper, som følges på alle niveauer i vores organisation: 

  • Vi forenkler det komplekse
  • Vi arbejder med passion
  • Vi tager ansvar for vores beslutninger
  • Forhindringer afskrækker os ikke
  • Ærlighed og teamwork er altafgørende
SPECIALISERET RÅDGIVNING

Vores afdeling for  erhvervsret og privatret drager fordel af at være en del af et stort advokatfirma med mange kompetencer i både Viborg, Holstebro og Aalborg. Som kunde hos os, vil du derfor blive henvist til den medarbejder, der bedst kan varetage dit specifikke behov.

FULLSERVICE ADVOKATFIRMA

Hvem er Leoni Advokater?

Leoni Advokater er et fullservice advokatfirma i Viborg, Holstebro og Aalborg med i alt 48 medarbejdere, heraf 20 jurister. Vi yder juridisk rådgivning og vejledning til private og erhverv.

​For at give dig de optimale forudsætninger for et optimalt samarbejde, har vi fordelt os i specialgrupper med stor samlet viden og erfaring inden for de enkelte retsområder, hvorfor du altid får kontakt med en advokat med speciale inden for netop dit område.

Dette betyder, at hver advokat altid har det fornødne faglige overskud til at tænke innovativt og give dig professionel og personlig sparring. ​

​Som advokat rådgiver vi inden for alle grene af erhvervslivet, offentlige myndigheder og privatlivets forhold, blandt andet inden for følgende områder:

Ofte stillede sprørgsmål
Hvad er jeres honorar?

Leoni Advokater​ honorar fastsættes konkret i hver enkelt sag på baggrund af følgende elementer: Det anvendte tidsforbrug – herunder om rådgivningen har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, arbejdets omfang og vanskelighed, graden af specialviden, sagens værdi eller betydning for klienten, graden af ansvar, der er forbundet hermed samt det opnåede resultat. Der er tale om en samlet vurdering.

Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning.

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto kontant, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Leoni Advokater​ tager forbehold for opkrævning af depositum ved sagens opstart. Alle klientmidler forvaltes efter gældende regler herom og indsættes på klientkonto.

Der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Det betyder, at der i tilfælde af, at pengeinstituttet bliver nødlidende, gælder et dækningsmaksimum på 100.000 euro pr. indskyder. Såfremt klienten (indskyderen) både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme pengeinstitut, kan klienten kun få dækket i alt 100.000 euro via garantiordningen.

Leoni Advokater​ er ikke ansvarlige for tab i denne forbindelse.

Hvad er jeres telefontid?

Mandag-torsdag: 8:00 – 16:00

Fredag: 8:00 – 15:00

Hvordan foregår behandling/ydelse af opgaver?

Leoni Advokater​ og klienten aftaler løbende omfanget og karakten af den juridiske bistand, som ydes klienten. Leoni Advokater forpligter sig til overfor klienten at yde kvalificeret juridisk bistand.

Al bistand hos Leoni Advokater ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for udøvelse af advokaterhvervet, herunder de advokatetiske regler, udarbejdet og vedtaget af Advokatrådet samt retsplejelovens regler om advokaters virksomhed. De regler, der særligt gælder vedrørende advokaters arbejde, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

Med mindre andet er aftalt mellem Leoni Advokater og klienten, tilhører ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, der udarbejdes af Leoni Advokater og ​leveres til klienten i forbindelse med sagen, Leoni Advokater​.

Hvad kan vi hjælpe dig med?
Kontakt Leoni Advokater på +45 86 62 06 00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev