Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

Persondataret

Leoni Advokater tilbyder rådgivning inden for persondataretten. Vi har særligt fokus på den nye persondataforordning, der fandt anvendelse fra den 25. maj 2018, samt hvilken betydning forordningen har for små og mellemstore virksomheder og foreninger.

Alle virksomheder og foreninger behandler personoplysninger, både om ansatte, kunder og medlemmer. Det betyder konkret for din organisation, at der eksisterer en række formelle ting, der skal være på plads. Eksempelvis er man forpligtet til at have en skriftlig databehandleraftale med sine databehandlere. Det er vigtigt, at man har styr på, hvilke oplysninger man har, og hvad man må bruge dem til.

Man skal desuden sørge for at have et behandlingsgrundlag for alle sine behandlinger. Man skal f.eks. indhente et samtykke, hvis man vil offentliggøre et billede af en ansat på virksomhedens hjemmeside. Dette skal være skriftligt, så det er muligt at dokumentere.

Desuden har den registrerede en række rettigheder, man skal varetage. Den registrerede har ret til at oplysningerne om vedkommende bliver slettet på et tidspunkt, og man skal senest ved indsamlingen af personoplysninger give den registrerede en række informationer, der skal beskrive behandlingen fra start til slut.

Har en virksomhed ikke styr på persondatalovgivningen, kan den ifalde en meget betydelig bøde. I persondataretten er det derfor afgørende at forebygge problemerne, inden de opstår. Man skal vise, at man har taget stilling til hvilke data man opbevarer, hvad de skal anvendes til, hjemmel til at behandle oplysninger, samt it sikkerheden og den registreredes rettigheder.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • ​Et helhedsorienteret compliancetjek af din virksomhed
  • Afgørelse af din virksomheds rolle i samarbejdsforhold (dataansvarlig/databehandler)
  • Udarbejdelse af lovpligtig databehandleraftale
  • Udarbejdelse af forskellige politikker, herunder en privatlivspolitik rettet mod kunder
  • Udfærdigelse af handleplan for en henvendelse fra en registreret
  • Udarbejdelse af standardiserede skrivelser til den registrerede til opfyldelse af virksomhedens persondataretlige pligter.

Hvad kan vi gøre for dig?

Kontakt Leoni Advokater på +45 86 62 06 00