Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

PRISSÆTNING TIL BLACK FRIDAY

Forbrugerombudsmandens retningslinjer ved prisfastsættelse

​Ved fastsættelse af priser til Black Friday skal den erhvervsdrivende være opmærksom på, at en prissammenligning mellem tilbudspris og normalpris ikke må være vildledende. En prissammenligning anses ikke for at være vildledende, hvis den normalpris, der sammenlignes med har været gældende i en længere periode forud for tidspunktet for annoncering. En periode på mindst 6 sammenhængende uger anses for at være en længere periode. Det betyder, at normalprisen skal have været gældende i 6 uger forud for Black Friday.

Der er undtagelser, hvor det ikke er tilstrækkeligt kun at se på de seneste 6 uger. Der er tilfælde, hvor det kan anses som vildledende, selvom produktet har været solgt eller udbudt til salg til en bestemt pris de seneste 6 uger. Et eksempel kan være, at et produkt gennem året har kostet 1.000 kr., men hvor den erhvervsdrivende sætter prisen på produktet op til 1.500 kr. i 6 uger og herefter ned igen til 1.000 kr., hvorved den erhvervsdrivende kan markedsføre produktet med en besparelse på 500 kr. I et sådant tilfælde vil de 1.000 kr. anses for normalprisen og det vil anses for vildledende at markedsføre denne pris som en nedsat pris.

En normalpris kan både angives direkte og indirekte; et eksempel på en direkte angivelse kan være, at det fremgår, at produktet har en før pris på 1.000 kr. og nu koster 500 kr. Et eksempel på en indirekte angivelse af normalprisen kan være ”spar 50 %”. Selvom der ikke angives, hvad normalprisen er, kan forbrugeren ud fra oplysningen om tilbudsprisen og at der spares 50 % kunne beregne normalprisen. Reglerne gælder både ved direkte og indirekte angivelser af normalprisen.

Den erhvervsdrivende skal endvidere kunne dokumentere, at produktet har været solgt eller udbudt til salg til den angivne normalpris i en længere periode. Det er derfor den erhvervsdrivendes bevisbyrde, at normalprisen har været gældende i en længere periode.

Endvidere skal den erhvervsdrivende være opmærksom på, at en sammenligning med en normalpris kan være vildledende, hvis et produkt ofte er nedsat i pris som et tilbud, så det ikke kan siges at have en reel normalpris.

Kortvarige kampagner

I 6-ugers perioden må den erhvervsdrivende godt lave kortvarige kampagner af op til 3 dages varighed. En sådan kampagne afbryder ikke den længere periode.

Et eksempel kan være, at en trøje de sidste 6 uger har haft en pris på 4.000 kr. og på Black Friday sælges til 1.000 kr., så vil normalprisen være 4.000 kr. Dette gælder også, hvis den erhvervsdrivende inden for de seneste 6 uger har haft en kortvarig kampagne på op til 3 dage, hvor prisen var 1.500 kr.

På Black Friday vil der normalt være tale om en kortvarig kampagne på op til 3 dages varighed. Ved kortvarige kampagner behøver 6-ugers reglen ikke at være opfyldt, hvorfor normalprisen ikke behøver at have været gældende i 6 uger forud for et tilbud på op til 3 dages varighed. Ved den kortvarige kampagne skal der være oplyst en besparelse på samtlige produkter, en produktkategori eller dele af produktsortimentet. Et eksempel herpå kan være ”alt tøj 25 %”. Selvom 6 ugers reglen ikke gælder skal normalprisen stadig have været reel, ligesom førprisen skal have været produktets normale pris forud for tilbuddet. Prisen må derfor ikke være blevet sat op eller fastsat blot for at kunne reklamere med en større besparelse i tilbudsperioden, end der reelt er tale om. Det er altså ikke tilladt, at sætte prisen op umiddelbart forud for tilbudsperioden for så at sætte prisen ned igen efter udløbet af tilbudsperioden.

Kombinationssalg

Hvis flere produkter sælges sammen til en samlet tilbudspris må den erhvervsdrivende kun sammenligne tilbudsprisen med summen af produkternes normalpris, hvis produkterne har været solgt eller udbudt til salg hver for sig til de oplyste priser i en længere periode. Et kombinationstilbud afbryder ikke den længere periode, hvilket betyder, at når der ses 6 uger tilbage for at fastslå normalprisen tæller kombinationssalg ikke med.

Et eksempel på kombinationssalg kan være en computer inkl. Tilbehør på tilbud til 10.000 kr. Summen af computeren og tilbehørets normalpris var 12.000 kr. Den erhvervsdrivende må ved tilbuddet kun sammenligne med normalprisen på 12.000, hvis produkterne har været solgt/udbudt til salg hver for sig til de pågældende priser.

​Forbrugerombudsmanden har behandlet en sag, hvor det ikke blev anset som et kombinationssalg;

En Supermarkedskæde havde i knap et år reklameret med en grill til en besparelse på 50 % inkl. Tilbehør til en pris på 6.995 kr., hvor grillen alene kostede 16.999 kr. Forbrugerombudsmanden fandt, at det var en overtrædelse af markedsføringsloven, idet der ikke var tale om et reelt kombinationstilbud. Dette skyldes, at det ikke kunne betale sig at købe grillen alene uden tilbehør. Prisen på 16.999 kr. for en grill var derfor ikke en reel normalpris for grillen, der kunne benyttes som grundlag for besparelsesudsagnet. (https://www.forbrugerombudsmanden.dk/find-sager/markedsfoeringsloven/sager-efter-markedsfoeringsloven/vildledning/boede-paa-3-mio-for-vildledende-tilbud/)

Mængderabat

Ved mængderabat forstås, at forbrugeren opnår en prisbesparelse, hvis forbrugeren køber flere stk. af samme vare. Hvis en erhvervsdrivende ønsker at markedsføre en mængderabat, hvor mængderabatten referer til normalprisen pr. enhed, skal normalprisen være den pris, som varen har været solgt eller udbudt til salg til i en længere periode. En mængderabat afbryder dog ikke den længere periode, som en vare skal være solgt under.

Sager fra forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden har tidligere behandlet sager omkring erhvervsdrivendes prissætning ved Black Friday.

I den første sag tilbød Jysk 50 % rabat på en hovedpude, så prisen var 600 kr. inkl. Besparelsen. Puden havde i 3 ud af 4 af månederne op til Black Friday haft en pris på 600 kr. og der forelå ikke en reel besparelse på Black Friday. Forbrugerombudsmanden fandt, at det var i strid med markedsføringsreglerne.

Bauhaus tilbød i en anden sag rabat på 25 % for døre, så prisen var 1079 kr. inkl. Besparelsen. Få dage inden Black Friday havde døren kostet 899 kr. og få uger før kun 749 kr. Forbrugerombudsmanden fandt, at markedsføringen var vildledende.

Skousen havde på Black Friday 20 % på vaskemaskiner, men Skousen havde 5 dage forinden sat prisen på vaskemaskiner op. Forbrugerombudsmanden fandt, at markedsføringen var vildledende og i strid med markedsføringsreglerne.

Dette beskriver nogle af de eksempler, hvor den erhvervsdrivende skal være opmærksom på, at prisoplysningerne ikke er vildledende.

Vil du vide mere om, hvordan du korrekt prisangiver i forhold til kortvarige kampagner, kan du kontakte Leoni Advokater.

VED SPØRGSMÅL ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE