Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

Proces- og voldgiftsret

Leoni Advokater rådgiver og repræsenterer vores klienter i forbindelse med førelse af civilie retssager og voldgiftssager indenfor følgende områder:

 • Erhvervslivets forhold
 • Privatlivets forhold
 • Offentligretlige forhold
 • Strafferetlige forhold

​Leoni Advokater har advokater, som er specialiseret indenfor de enkelte områder, således at vores klienter opnår en kompetent erfaren og specialiseret bistand i alle sager.

CIVILIE RETSSAGER

​Leoni Advokater har mange års erfaring med procedure og førelse af retssager på alle niveauer. Vi repræsenterer både virksomheder og private borgere samt aktører i den offentlige sektor.

Vores ekspertise på retssagsområdet bygger på mange års erfaring med behandling af et stort antal retssager. Vi har en bred klientportefølje, hvilket også betyder, at det er nødvendigt at føre mange retssager indenfor mange sagsområder. Vi bistår i alle faser af retssagen og rådgiver også om alternative modeller for konfliktløsning – herunder mediation.

​​Vi er fra sagens start opmærksomme på muligheden for at forlige sagen, hvis det, efter en samlet vurdering af vores klients interesser, er den bedste løsning.

Med Leoni Advokater som rådgiver vil du føle dig tryg hele vejen fra den indledende fastlæggelse af den bedste strategi med henblik på varetagelsen af dine interesser frem til retssagens afslutning.

VOLDGIFT

​Afgørelse af tvister ved voldgift er traditionelt den måde, som mange af erhvervslivets tvister afgøres på. Særligt inden for bygge- og anlægsbranchen afgøres tvister ved voldgift, men også andre brancher bruger i stigende grad voldgift til afgørelse af tvister i stedet for de almindelige domstole.

Leoni Advokater sikrer vore klienter en højt specialiseret rådgivning i forbindelse med voldgiftssager. Vores ekspertise på dette område bygger på mange års erfaring med at føre sager ved voldgiftsnævn og voldgiftsinstitutter.

Særligt har vi erfaring med at føre voldgiftssager for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, på arbejdsmarkedet samt i rådgivningsbranchen.

Vor rådgivning starter allerede inden konflikten opstår. Vi hjælper med at udforme voldgifts- og lovvalgsklausuler og foretager relevante risikovurderinger. Vi rådgiver om alle elementer i en voldgiftssag og er specialister i tilrettelæggelse af voldgiftsprocesser, således at vores klienters økonomiske og tidsmæssige behov tilgodeses bedst muligt.

​RETSSAGER (OVERBLIK)

​Leoni Advokater fører sager i:​

 • Byretterne i hele Danmark
 • Østre og Vestre Landsret
 • Sø- og Handelsretten
 • Højesteret
 • Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed
 • Det Danske Voldgiftsinstitut
 • Diverse ad hoc voldgiftsretter m.fl.

​​Udover varetagelsen af selve den enkelte retssag omfatter vores bistand også blandt andet:​

 • En grundig vurdering af sagens økonomiske og processuelle risici, det vil sige en vurdering af omkostningerne forbundet med sagens førelse og det forventede udfald af sagen, herunder en kommerciel vurdering af de forskellige muligheder i sagen.
 • Eventuelle forligsforhandlinger, hvor dette både økonomisk og processuelt måtte være hensigtsmæssigt i den konkrete sag.
 • Eventuelle meditationsforhandlinger hvor dette ud fra en helhedsbetragtning kan medvirken til en hurtigere og for klienten bedst mulig løsning i den konkrete sag.

Hvad kan vi gøre for dig?

Kontakt Leoni Advokater på +45 86 62 06 00