Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

PROJEKTANSVARSFORSIKRING SET I FORHOLD TIL ABR 18´S REGLER

I entrepriseafdelingen oplever vi mere og mere opgaver relateret til spørgsmålet om tegnelse af projektansvarsforsikring, særligt set i forhold til regelsættet i ABR 18 § 50, og i særdeleshed spørgsmålet om ansvars-begrænsning.

Vi konstaterer adskillige gange, at der i udbud af rådgivningsprojekter, hvor ABR 18 er del af udbudsmateriale, forudsættes tegnet projektansvarsforsikring til det pågældende projekt.

Vi erfarer også adskillige gange, at udbydere bruger ønsker om projektansvarsforsikring uden nærmere at vurdere på projektansvarsforsikringens konkrete udstrækning, vilkår og i særdeleshed spørgsmålet om den tilbudte projektansvarsforsikring er egnet til det konkrete projekt.

Vilkårene på de projektansvarsforsikringer, der tilbydes af forskellige forsikringsselskaber er forskellige, hvorfor vi opfordrer til, at der, hver gang der laves et udbud hvori indgår projektansvarsforsikring, sættes konkret fokus på det nøjagtige indhold i de projektansvarsforsikringer, der kommer til at gælde i de enkelte projekter.

Som supplement til denne opfordring, så er der også en fortløbende drøftelse af spørgsmålet om rådgiverens ansvar, hvis en erstatningspådragende handling af en eller anden grund hører til en undtagelsesbestemmelse på den konkrete projektansvarsforsikring, og derfor ikke er omfattet af forsikring. Spørgsmålet er så, om man for så vidt angår disse undtagende hændelser har et selvstændigt ansvar, ved siden af projektansvarsforsikringen, og ved siden af begrænsningen i ABR 18 § 50, stk.3, og hvorledes et sådant ansvar måtte kunne gøres gældende. Alternativet er intet ansvar for dette.

Spørgsmålet skal konkret vurderes hver gang.

Med denne artikel vil vi opfordre til, at man erindrer en afklaring af ovenstående forhold og kan oplyse, at vi fortløbende gerne hjælper med de meget principielle og vigtige overvejelser, der bør pågå i en sådan situation.