Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

Særlige forhold

Der er som udgangspunkt også mulighed for at testere over dine enkelte ejendele eller konti, så længe det kan rummes inden for den friarv, som du kan testere over.

Er arveladeren ugift, og efterlader han sig ikke livsarvinger (børn), kan der helt uden begrænsninger – bortset fra kravet om, at det kan rummes inden for friarven – træffes testamentarisk beslutning om, hvem der skal arve enkelte ejendele.

Efterlader arveladeren sig livsarvinger kan det omvendt også ved testamente bestemmes, at de ikke skal arve andet end det kontante beløb, de bliver tillagt.

Er arveladeren gift, så er der visse begrænsninger i kompetencen til at testere over fordelingen af de enkelte aktiver, idet ægtefællens samtykke kræves for så vidt angår visse aktiver. Dette gælder bl.a. familiens bolig, indbo i det fælles hjem, motorkøretøjer m.v.

Du kan læse om flere juridiske forhold indenfor arv- og dødsbobehandling her: 

Hvad kan vi gøre for dig?

Kontakt Leoni Advokater på +45 86 62 06 00