Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

Selskabsret

Hos Leoni Advokater er rådgivning om selskabsretlige forhold et meget væsentligt kompetenceområde. Vores afdeling for erhvervsret drager fordel af at være en del af et stort advokatfirma med mange kompetencer i både Viborg, Holstebro og Aalborg. Som kunde hos os vil du derfor blive henvist til den medarbejder, der bedst kan varetage dit specifikke behov.

Vores jurister beskæftiger sig med at rådgive selskaber i alle størrelser inden for alle områder af selskabsretten, herunder valg af selskabsform, stiftelse, udarbejdelses af vedtægter, ejeraftaler, omstrukturering, rekonstruktion, virksomhedsoverdragelser, fusioner, spaltninger, omdannelser m.v.

Omdannelser, fusioner og spaltninger er værdifulde værktøjer i forbindelse med omstrukturering af virksomhed.

Vi er erfarne rådgivere og sparringspartnere vedr. sammenlægning, opsplitning og omstrukturering af virksomheder – herunder fusion og spaltning efter selskabslovens regler med henblik på at opnå en så optimal virksomhedsstruktur som muligt for virksomheden.

PROFESSIONEL JURIDISK RÅDGIVNING TIL ERHVERV

Vores rådgivning omfatter alle aspekter af en omstrukturering. Vi samarbejder med revisor og andre eksterne rådgivere om at løse opgaven og bidrager til en konstruktiv proces fra planlægning af den optimale struktur til gennemførelse og opfølgning.

Vi ser ikke blot vores rådgivning som et stykke arbejde, der skal sikre et juridisk udgangspunkt for vores klienter, men derimod en kvalificeret ydelse, der hele vejen igennem skal sikre vores klienter de bedst mulige forretningsbetingelser.

Det er vigtigt for os at foregribe problemerne, inden de opstår – det er i vores optik det, der kendetegner den gode selskabsjurist.

Vi arbejder med alle selskabsformer, herunder aktie- og anpartsselskaber, kommanditistselskaber, partnerselskaber, iværksætterselskaber, interessentskaber og personlige virksomheder. Hvilken selskabsform der er den rigtige at vælge, afhænger helt af den konkrete situation.

Vi er bevidste om, at det hører med til den gode selskabsretlige rådgivning, at der også rådgives om de skattemæssige forhold, idet disse forhold i høj grad øver indflydelse på, hvordan den enkelte virksomhed struktureres mest hensigtsmæssigt. Denne rådgivning foregår i tæt samarbejde med kundens revisor.

Hvad kan vi gøre for dig?

Kontakt Leoni Advokater på +45 86 62 06 00