Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

Separation og skilsmisse

Der er ofte mange følelsesmæssige og praktiske vanskeligheder forbundet med at opløse et ægteskab ved separation eller skilsmisse.

Det første spørgsmål, som opstår er, hvor skal jeg henvende mig.

Et ægteskab ophører ved, at man indgiver en begæring til Familieretshuset om, at man gerne vil separeres eller skilles. Blanketten kan du finde på www.familieretshuset.dk. Hvilken en af mulighederne man skal vælge, afhænger helt af den konkrete situation.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte samlivet med din ægtefælle eller registrerede partner, har du ret til separation. Efter ½ eller 1 års separation kan du søge om skilsmisse.

Du kan blive skilt uden forudgående separation, hvis der foreligger en særlig grund.

Det kan bl.a. være; 

  • Utroskab
  • Parterne har boet hver for sig i mindst to år på grund af uoverensstemmelser
  • Der er begået vold mod en ægtefælle eller barn
  • Den ene er allerede gift med en anden (bigami),
  • Den ene ægtefælle har ulovligt bortført et fælles barn til udlandet.

Der anvendes en forskellig procedure alt afhængig af, hvilken begrundelse der søges skilsmisse på baggrund af.

I skal være enige om vilkårene for separation og skilsmisse, og et af de væsentligste punkter er spørgsmålet, om der skal betales ægtefællebidrag.

Når I bliver gift påtager I jer en gensidig forsørgelsespligt. Denne pligt gælder imidlertid også efter ægteskabets opløsning, og derfor kan den ene part blive pålagt at betale ægtefællebidrag.​

I dag er det ikke længere kun manden der kan blive pålagt at betale ægtefællebidrag. Såfremt hustruen i forholdet vil være væsentligt bedre stillet end manden efter separationen/skilsmissen, så kan hun også pålægges at betale ægtefællebidrag.

Der er flere momenter, som skal tages i betragtning, når det skal bestemmes, om den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden. I store træk handler det om, hvorvidt hver ægtefælle er i stand til at opretholde en rimelig levestandard efter skilsmissen.

Hvis dette ikke er tilfældet, så er det så meget desto mere vigtigt at få taget stilling til, hvor store bidragene skal være, og hvor langt ud i fremtiden de skal betales.

Kan I ikke blive enige i Familieretshuset om betingelserne for separation eller skilsmisse, sender Familieretshuset sagen til retten, som så træffer afgørelse.

Fordeling af ægteskabets værdier (bodelingen) er ikke noget Familieretshuset tager sig af. Dette punkt behandler Familieretshuset ikke, og det er ikke en del af vilkårene.

Se nærmere herom under Bodeling.

Hvad kan vi gøre for dig?

Kontakt Leoni Advokater på +45 86 62 06 00