Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

TILBAGEBETALING AF CORONA-LÅN​

Siden COVID-19 brød ud i Danmark tilbage i marts 2020, har det for en del virksomheder været muligt at optage lån fra staten. Disse lån har blandt andet været lån efter indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, samt lån efter angivet moms. Derudover har der også været udskudte betalingsfrister for afregning af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms, hvilket ikke vil blive omtalt yderligere.

En af præmisserne for lånet er naturligvis, at lånet skal tilbagebetales til staten via Skattekontoen. Imidlertid kan det være en udfordring for visse virksomheder, at fremskaffe den tilstrækkelige likviditet til, at hele lånet kan tilbagebetales på en gang.​

​TILBAGEBETALING AF LÅN

Lån på baggrund af indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag skal tidligst tilbagebetales 1. april 2022. Alt afhængig af ansøgningsperioden, dvs. for hvilken periode lånet er beregnet efter, kan tilbagebetalingsfristen være helt frem til 1. maj 2023. Momslån, der forfalder til betaling den 1. november 2021 og den 1. februar 2022, er efterfølgende blevet udskudt til betaling den 1. april 2022.

Om end fristerne for tilbagebetaling af lånene kan være i både 2022 og 2023, løser dette imidlertid ikke nødvendigvis virksomheders likviditetsproblemer, og dermed evnen til at kunne tilbagebetale lånet.

For at komme virksomhederne i møde, er det muligt at indgå en afdragsordning med Skatteforvaltningen, således hele lånet ikke forfalder på dagen for tilbagebetalingsfristen. Oprindeligt var den maksimale periode for afdragsordninger på skattekontoen 12 måneder, men dette er hævet til 24 måneder, med en rente på 0,7 pct. pr. måned, svarende til 8,73 pct. p.a.

Bliver tilbagebetalingsfristen ikke overholdt, eller indgås der ikke en afdragsordning, vil sagen overgå til Gældsstyrelsen, hvorefter mulighederne for en afdragsordning mindskes og derved stilles virksomheden i en væsentlig ringere position. 

VORES RÅDGIVNING

Der kan melde sig flere spørgsmål i forbindelse med tilbagebetaling af lån, udbetalt i forbindelse med COVID-19. Det er vigtigt, at lånet enten tilbagebetales på forfaldsdagen, eller at der i god tid etableres en afdragsordning, hvilket også er en mulighed.

Hvor lang en afdragsordning, der giver mening for den enkelte virksomhed, afhænger af de specifikke forhold i virksomheden, herunder virksomhedens likviditet samt øvrige aktiver og passiver. Derfor anbefales det allerede nu, at man som virksomhedsejer, i samarbejde med sin rådgiver, udarbejder en plan for, hvordan tilbagebetaling af de optagne lån skal ske, og om det i det hele taget er muligt for virksomheden at honorere tilbagebetalingerne.

Hos Leoni Advokater har vi dybdegående kendskab til reglerne og mulighederne på området. Kontakt derfor en af vores advokater i insolvensafdelingen for en uforpligtende samtale om, hvordan du og din virksomhed kommer bedst muligt igennem tilbagebetalingsprocessen.