Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

​UDLEJER KAN IKKE KRÆVE SÆRSKILT BETALING FOR RENOVATION UD OVER LEJEN

Udlejer kan ikke kræve særskilt betaling for renovation ud over lejen

Det er ikke ualmindeligt at beboelseslejekontrakter indeholder en bestemmelse under § 11, hvorefter lejer selv skal betale for sin affaldshåndtering og tømningsordning direkte til renovationsselskabet.

En opgørelse fra Videnscentret Bolius viser, at der er 30.000 forurenede eller potentielt forurenede lokaliteter i Danmark. Hvis man er på udkig efter en bolig, er det ikke de oplyste forurenede grunde, man skal være mest opmærksom på. Værre er det med de grunde, der ikke er registreret som værende forurenet, men ej heller undersøgt for eventuel forurening.

Højesteret fastslog tilbage i 2018, at renovationsudgifter er en driftsudgift, som udlejer selv må afholde. Udgiften er således en del af den husleje, som lejer betaler hver måned. I november 2020 fastslog højesteret endnu engang, at udlejer ikke gyldigt kan pålægge lejere at betale særskilt for renovation direkte til renovationsselskab. Udlejer kom i det konkrete tilfælde til at tilbagebetale de ulovligt opkrævede beløb til knap 30 lejemål.

Selvom beboelseslejemål typisk indgås ved udfyldelse af en typeformular, kan det ofte være godt givet ud at bekoste en professionel gennemgang af lejekontrakten af en Dansk boligadvokat. Dette gælder uanset, om man er udlejer eller lejer, da der er mange faldgrupper i lejelovgivningen for begge parter.

Som et typisk eksempel herpå kan nævnes, at lejekontrakter siden 1. oktober 2015 har skullet indgås på grundlag af en ny typeformular (A – 9. udgave). Ikke desto mindre ses det stadig, at lejekontrakter bliver indgået på den gamle typeformular (A 8. udgave), hvilket indebærer, at de aftalte fravigelser fra lejeloven ikke er gyldige, dvs. lejelovens almindelige regler vil være gældende for lejeforholdet.​

Leoni Advokater har flere certificerede Danske Boligadvokater, der kan rådgive dig om din lejekontrakt inden den underskrives.