Skip to main content
+45 86 62 06 00  ·  post@leoniadvokater.dk  ·  Man – Tor 8-16:00, Fre 8-15:00

Ugifte samlevende

Vælger et par at leve sammen i et økonomisk fællesskab uden at være gift eller registreret, kan der opstå mange uforudsete problemer den dag, samlivet ophører – enten fordi I vælger at gå fra hinanden, eller fordi den ene af Jer dør.

Ugifte samlevende er således ikke automatisk arveberettigede efter hinanden (se venligst under linket ”Arv og dødsbobehandling”).

Med hensyn til fællesbørn, så er det væsentligt at være opmærksomme på, at den biologiske far ikke automatisk bliver registreret som far og dermed heller ikke automatisk får forældremyndighed. 

I papirløse forhold skal faren og moren sammen afgive en omsorgs- og ansvarserklæring, og først når den er afgivet, opstår der fælles forældremyndighed.

For ugifte samlevende gælder det, at den af Jer, som har købt en ting, også har ret til at tage den med sig ud af samlivet. Har en part f.eks. stået for tøjet til børnene, dagligvarerne og ferierejserne, mens den anden har købt huset, bilen og fladskærmen, så kan dette hurtigt medføre en meget ulige fordeling.

Særligt i forhold, hvor der i fællesskab ejes en fast ejendom, er det rigtig vigtigt at få oprettet en såkaldt samejeoverenskomst, der tager stilling til, hvad der skal ske i tilfælde af samlivets ophør.

En samejeoverenskomst kan eksempelvis tage stilling til, hvordan de løbende udgifter i forbindelse med en fast ejendom skal fordeles, eventuelle indbyrdes pengekrav, gensidige opsigelsesfrister, muligheder for at købe hinanden ud, rettigheder i tilfælde af dødsfald m.v.

Undlader man at indgå en sådan aftale, risikerer man hver især at stå i en særdeles vanskelig – og ofte meget dyr – situation, hvis forholdet senere går i stykker. Kan man eksempelvis ikke blive enige om at handle ejendommen, eller holder den ene op med at betale sin del af udgifterne, kan de fælles kreditorer kræve det fulde beløb af den, de måtte foretrække. Dette kan ofte resultere i en langstrakt uenighed, der ofte medfører at begge parter står tilbage med en meget stor gæld.​

Familieret – retsområder

​Hos Leoni Advokater yder vi som familieadvokat rådgivning vedrørende familieret, herunder alle familieretlige spørgsmål i et sprog, der er til at forstå. Vi har i mange år givet juridisk rådgivning inden for familieret, fast ejendom, arveret, dødsbobehandling, testamenter, ægtepagter og samejeoverenskomster.

Hvad kan vi gøre for dig?

Kontakt Leoni Advokater på +45 86 62 06 00